HUISREGELS

Bij Powerarea gelden naast de algemene voorwaarden onze huisregels.

Volg aanwijzingen van het personeel op. Bij herhaardelijk wangedrag kan de toegang tot Powerarea worden ontzegd.

Toegangscontrole met legitimatie mogelijk. Medewerkers van Powerarea hebben te alle tijde het recht om u te controleren op uw toegangsbewijs.

Binnen Powerarea geldt een algeheel rookverbod (dit geldt ook voor e-sigaretten)

Wapens en drugs zijn verboden.

Geen ongewenste intimiteiten, agressie, racisme of hinderlijk gedrag.

Kleedt u correct. Het dragen van dichte schoenen is verplicht. Slippers en open schoenen zijn niet toegestaan tijdens

activiteiten.

Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttige binnen Powerarea.

Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten.

Powerarea kan eenieder weigeren deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of

verdovende middelen. Er vindt geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.

Deelnemers dienen zich uiterlijk 30 minuten voor een activiteit te melden bij de kassa van Powerarea. Bij het niet tijdig

aanwezig zijn van de activiteit geldt alleen nog de resterende tijd voor het uitoefenen van de activiteit. Wanneer de

deelnemer zich pas na afloop meldt, kan hij/zij deze niet meer inhalen en wordt hiervoor geen restitutie verleend.

Het dragen van veiligheidsmiddelen is verplicht tijdens de activiteiten en worden beschikbaar gesteld door Powerarea. Wanneer materiaal kapot retour komt, behoudt Powerarea het recht om dit door te belasten aan de deelnemer.

Een kart deelnemer dient tenminste 6 jaar oud te zijn en 1,20 meter lang. Voor driften geldt een minimale leeftijd van 8 jaar en lengte van 1,40 meter. De minimale leeftijd voor paintball is 8 jaar.

Iedere deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat aan sportbeoefening risico’s zijn verbonden.

In- en rondom het pand van Powerarea is camerasurveillance aanwezig.

Binnen Powerarea kunnen foto- en video opnames worden gemaakt door Powerarea of derden t.b.v. marketing gerelateerde zaken.

De activiteiten binnen Powerarea zijn helaas niet geschikt voor mensen met lichamelijk letsel en wanneer u in verwachting bent.