Huisregels

Huisregels

Voor uw en onze veiligheid hanteren wij een aantal huisregels;

 • Uiterlijk 30 minuten voor de start van de activiteit bij de receptie van Powerarea melden
 • Stevig en gesloten schoeisel is verplicht. Voor karten geldt; geen loshangende kleding en lang haar stevig en kort vastmaken
 • Het dragen van veiligheidsmiddelen is verplicht tijdens de activiteiten. Wanneer materiaal van Powerarea kapot retour komt, behoudt Powerarea het recht om dit door te belasten aan de deelnemer
 • Wanneer u merkt dat u last krijgt van de g-krachten, dan raden wij u aan om te stoppen met karten. Mocht u onverhoopt toch te laat stoppen, dan is Powerarea genoodzaakt om schoonmaakkosten in rekening te brengen.
 • Voor karten geldt een minimale leeftijd van 6 jaar en lengte van 1,20 mtr. Voor paintball is de minimale leeftijd 18 jaar
 • Onze medewerkers mogen te allen tijde om een geldig legitimatiebewijs vragen. Daarnaast behouden zij het recht om te controleren op toegangsbewijzen
 • Het is ten strengste verboden om de activiteit te betreden, zonder toestemming of toezicht van een medewerker en een geldig toegangsbewijs
 • Iedere deelnemer dient zich ervan bewust te zijn, dat aan sportbeoefening risico’s zijn verbonden. Daarnaast zijn sommige activiteiten binnen Powerarea helaas niet geschikt voor personen die in verwachting zijn of voor personen met gezondheidsproblemen, zoals hartpatiënten
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttige binnen Powerarea
 • Glaswerk is alleen toegestaan in de horeca en mag niet worden meegenomen naar de activiteiten
 • Binnen Powerarea geldt een algeheel rookverbod. Dit geldt ook voor esigaretten
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten
 • Wapens en drugs zijn ten strengste verboden
 • Geen ongewenste intimiteiten, agressie, racisme of hinderlijke gedrag
 • In- en rondom het pand van Powerarea is camerabewaking aanwezig
 • Powerarea is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen
 • Binnen Powerarea kunnen foto-, video- en geluidsopnames worden gemaakt door Powerarea of derden om veiligheidsredenen en t.b.v. marketing gerelateerde zaken
 • Per activiteit worden ter plaatse nog een aantal huisregels toegelicht door ons personeel. Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel op. Bij het niet opvolgen van de regels en herhaaldelijk wangedrag kan de toegang tot Powerarea worden ontzegd. Zonder restitutie van vooraf betaalde gelden.